El nou règim jurídic de l’Estatut dels membres electes de les corporacions locals, com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local

Mostrar el registro completo del ítem

Título: El nou règim jurídic de l’Estatut dels membres electes de les corporacions locals, com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
Autor: Alonso Higuera, Carmen
URI: http://hdl.handle.net/10873/1626
Fecha: 2014-10


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
03_ALONSO_P5_26_QDL_36_CAT.pdf 661.7Kb PDF Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Ir a Arriba