Tributs, dret de la Unió Europea i entitats locals

Mostrar el registro completo del ítem

Título: Tributs, dret de la Unió Europea i entitats locals
Autor: Berberoff Ayuda, Dimitry
URI: http://hdl.handle.net/10873/1511
Fecha: 2013-10


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
12_BERBEROFF_P137_149_QDL_33_CAT.pdf 1.265Mb PDF Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Logo Fund. Digital

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta