Inconstitucionalitat final de la normativa sobre liberalització del sòl i reobertura del debat sobre la competència de l’Estat en matèria urbanística: a propòsit del Vot particular a la STC 137/2011, de 14 de setembre

Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.author Bassols Coma, Martín
dc.date.accessioned 2012-11-11T19:24:04Z
dc.date.available 2012-11-11T19:24:04Z
dc.date.issued 2012-10
dc.identifier.citation p. 36-56 en_US
dc.identifier.issn 1696-0955
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10873/1370
dc.publisher Fundació Democràcia i Govern Local en_US
dc.relation.ispartofseries QDL;30
dc.subject Espanya en_US
dc.subject Sòl urbanitzable en_US
dc.subject Administració local en_US
dc.title Inconstitucionalitat final de la normativa sobre liberalització del sòl i reobertura del debat sobre la competència de l’Estat en matèria urbanística: a propòsit del Vot particular a la STC 137/2011, de 14 de setembre en_US
dc.type Article en_US


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
6_Bassols_Inconstitucionalidad_p36_56.pdf 174.0Kb PDF Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Logo Fund. Digital

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta