Inconstitucionalitat final de la normativa sobre liberalització del sòl i reobertura del debat sobre la competència de l’Estat en matèria urbanística: a propòsit del Vot particular a la STC 137/2011, de 14 de setembre

Mostrar el registro completo del ítem

Título: Inconstitucionalitat final de la normativa sobre liberalització del sòl i reobertura del debat sobre la competència de l’Estat en matèria urbanística: a propòsit del Vot particular a la STC 137/2011, de 14 de setembre
Autor: Bassols Coma, Martín
URI: http://hdl.handle.net/10873/1370
Fecha: 2012-10


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
6_Bassols_Inconstitucionalidad_p36_56.pdf 174.0Kb PDF Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Logo Fund. Digital

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta