L’àmbit subjectiu d’aplicació de l’encàrrec de gestió.La seva concreció en la Llei catalana 26/2010, de 3 d’agost,de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Mostrar el registro completo del ítem

Título: L’àmbit subjectiu d’aplicació de l’encàrrec de gestió.La seva concreció en la Llei catalana 26/2010, de 3 d’agost,de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Autor: Vilalta Reixach, Marc
URI: http://hdl.handle.net/10873/1269
Fecha: 2012-02


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
Ambit_Vilalta_p75_91.pdf 160.2Kb PDF Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Logo Fund. Digital

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta