Cal modificar el mapa territorial municipal? La solució: àrees bàsiques administratives

Mostrar el registro completo del ítem

Título: Cal modificar el mapa territorial municipal? La solució: àrees bàsiques administratives
Autor: Llucià i Sabarich, Isidre
Resumen: La profunda crisi que patim ha posat sobre la taula la necessitat de revisar i racionalitzar la despesa, els processos, la gestió i el mapa de la cosa pública, i dins de la cosa pública, l’àmbit municipal. Cada dia són més les veus que reclamen una revisió de l’actual model municipal i del nombre de municipis existent al nostre país. Amb aquest objectiu, es fa una breu anàlisi comparada dels estats següents: Grècia, França, Portugal i Finlàndia, per posteriorment entrar a analitzar la realitat actual catalana. En aquest treball es postula la no-desaparició dels municipis i la creació d’àrees bàsiques administratives, gestades amb criteris de proximitat, mobilitat i accessibilitat, mancomunant els ajuntaments dels petits municipis d’un àmbit geogràfic concret i determinat, a imatge de les àrees bàsiques territorials que estableix la Llei 1/1995 PTGC. Paraules clau: ABA (Àrea Bàsica Administrativa); ABT (Àrea Bàsica Territorial); municipi; model municipal; reducció administracions; eficàcia; agrupació (de municipis).The current deep crisis has shown the necessity to review and rationalize costs, processes, management and the structure of public affairs including local entities. Every day, opinions are launched to encourage the review of current local authorities model and the number of cities, towns and villages that nowadays exist. With this aim, this article carries out a comparative analysis taking into account the following countries: Greece, France, Portugal and Finland. Then, the article analyzes the current reality of Catalonia. This article defends the no abolition of cities, towns or villages and the creation of “Administrative Basic Areas” based on subsidiarity, mobility and accessibility criteria. These structures would be possible through the union of small local entities in a specific geographical area like the “Territorial Basic Areas” established in Law 1/1995 PTGC. Keywords: ABA (Administrative Basic Area); TBA (Territorial Basic Area); local entities; local entities model; administrative rationalization; efficiency; local entities union.
URI: http://hdl.handle.net/10873/1015
Fecha: 2011


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
qdl26_c_09_llucia.pdf 163.6Kb PDF Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Ir a Arriba